sen sist3 mm

 Nytt!


 

 Att möta den som sörjer

 Flera perspektiv på sorg efter dödsfall

 

Sorg efter ett dödsfall är en mångfacetterad process.Det finns mycket som kan inverka på sorgeprocessen och behovet av stöd i sorgen. Boken har ett psykosocialt perspektiv på sorgeproces- sen och beskriver olika omständig-heter och faktorer som kan påverka den som sörjer. Boken vänder sig till den som i sitt arbete möter sörjande och till den som har någon som sörjer i sin omgivning.  Kanske kan den som själv är i en sorgeprocess känna igen sig i bokens beskrivningar av sorg.

 

 

 

Pennfäktaren

Socialt arbete och opinionsbildning


Socialarbetare och andra professioner som möter
människors utsatthet i sin yrkesvardag har unika
möjligheter att bli goda pennfäktare för att utveckla
socialt arbete och skydd för utsatta människor och
närstående.
Denna bok beskriver vad en pennfäktare bör tänka
på och hur man kan vinna framgång i skrivande,
publicering och opinionsbildning. Boken vänder sig
till studerande vid socionomutbildningarna samt
till yrkesverksamma socionomer. Den kan även
inspirera andra yrkesgrupper som vill bli bättre
på såväl skrivande som opinionsbildning.

 

 


                              

 

       Ny krönika från TolverLagom

       Läs under titeln Tolver.

    Möten i vardagen

     Om samtal, kunskap och omsorgsarbete
     i någon annans hem
 
      Bokens bärande tema är vardagsnära kunskap och
      förändring.
      Den övergripande frågeställningen är: Hur kan man utforma ett
      gott   yrkesarbete inom social omsorg? Några återkommande
      teman är kommunikation och relationer, kunskapsformer, vardags-       kunskap, vardagstillvaro, familjer och närstående.
 
     Författare är Örjan Henriksson, Kristian Wall och Per Olof Larsson, 
     alla utbildare och verksamma i Göteborgsområdet.
 

                                                                                                          

      

    

 

Nyheter

18/09/2015
”I veckan beslutade regeringen att Ojnareskogen på Gotland ska utses till Natura 2000-område, vilket med stor sannolikhet sätter stopp för planerna att...
18/09/2015
”Under årets fyra första månader 2015 steg den totala bokförsäljningen med 3,7 procent, den fysiska bokhandelns försäljning med 6,3 procent och...
29/03/2015
För drygt femtio år sedan drygade jag ut studielånet med att som timanställd sköta den lilla biblioteksfilialen på Kvarnholmen utanför Stockholm. Den...

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   |   Telefon: 026-10 75 50   |   Postadress: MEYERS Lysgatan 35,802 86 GÄVLE