Inför certifikat för blåljusförare

Blåljusfordon kräver förare med speciellt utvecklad körförmåga. Inför ett certifikatsystem för hela blåljussektorn, skriver bland andra trafikforskare Jörgen Lundälv.

Varje år inträffar i genomsnitt 200 trafikolyckor där poliser är inblandade. Det är oacceptabelt höga siffror som måste tas på allvar. Huvudförklaringarna till de många problemen är en föråldrad förarutbildning, allt snabbare bilar och nyutbildade poliser med allt mindre körvana sedan tidigare.

Polisens egna siffror ger vid handen att en icke försumbar andel av poliseleverna har en sammanlagd körvana på mindre än 100 mil. Och nästan var annan kvinnlig poliselev, och var femte manlig, har en körvana på mindre än 500 mil. Det innebär en väldigt begränsad körvana hos stora delar av poliseleverna vilket i sin tur kräver en förarutbildning som ser annorlunda ut än den gör i dag…..

Utbildningen har förvisso börjat reformeras. Från och med i år har trafikförarutbildningen för poliser utökats från 8 till 15 dagar. Men det är ännu en bra bit kvar innan man ligger i nivå med annan typ av yrkestrafik, exempelvis buss- och lastbilschaufförer.….

Blåljusfordon kräver förare med speciellt utvecklad körförmåga. Om den saknas, eller är bristfällig, kan det få ödesdigra konsekvenser. Vilket det också i en rad uppmärksammade fall har fått. Vi föreslår, mot denna bakgrund, att man inför ett nationellt yrkeskompetensbevis för hela blåljussektorn. Ett certifikatsystem som garanterar en hög lägstanivå för alla…..

Från GP 23 augusti

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   |   Telefon: 026-10 75 50   |   Postadress: MEYERS Lysgatan 35,802 86 GÄVLE