Farliga små partiklar

"Små partiklar i luften är farligare för hälsan än vad man tidigare trott. Även halter en bra bit under EU:s tillåtna gränsvärden kan vålla skada, visar en studie som publiceras i tidskriften Lancet.

I Europa dör årligen drygt 300 000 personer i förtid på grund av luftföroreningar. Forskare har analyserat 22 studier gjorda i 13 länder, som omfattar över 360 000 personer.
– Den här studien visar på samband mellan en ökad dödlighet vid nivåer som klart ligger under de gränsvärden som för närvarande gäller i Europa. Det här är ett kraftigt incitament för att försöka sänka de halterna, säger Göran Pershagen, professor på Institutet för Miljömedicin vid Karolinska Institutet, som medverkat i studien till Sveriges Radio.

EU:s gränsvärde ligger på max 25 mikrogram partiklar per kubikmeter luft som årsmedelvärde. Men risken att dö ökar med 7 procent för vart 5 mikrogram som partikelhalten ökar. Redan halter på 15 mikrogram ger upphov till ökade risker, enligt Göran Pershagen."

Från Alexandra Scott, MiljöAktuellt

Lägg till kommentar


Säkerhetskod
Uppdatera

E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   |   Telefon: 026-10 75 50   |   Postadress: MEYERS Lysgatan 35,802 86 GÄVLE