Pennfäktaren. Socialt arbete och opinionsbildning

Författare: Jörgen Lundälv
Utgiven: 201308
Antal sidor: 96
Mått 120 x 240
ISBN13: 978-91-7111-148-7
Vårt pris: 169 kr.

 

 

 
Vem debatterar de sociala frågorna i samhället?
Vilket utrymme tar pennfäktarna i de sociala medierna och i den
samhällspolitiska debatten? Denna bok beskriver vad en pennfäktare
bör tänka på och hur man kan vinna framgång i skrivande, publicering
och opinionsbildning. Boken vänder sig till studerande vid socionom-
utbildningarna samt till yrkesverksamma socionomer. Den kan även
inspirera andra yrkesgrupper som vill bli bättre på såväl skrivande
som opinionsbildning.
 
Boken är indelad i tre delar: verklighet (kapitel 1-5), filosofi
(kapitel 6-7) och handling (kapitel 8-17). Som läsare kan du välja
med vilken av delarna som du börjar din läsning. De tre delarna
omfattar femton korta kapitel som läsaren kan läsa igenom snabbt.
Tyngdpunkten i boken ligger på den tredje delen nämligen handling.
Varje kapitel avslutas med så kallade fokuspunkter som samman-
fattar budskapet. I slutet av boken finns också litteratur för vidare
läsning. Litteraturen är också indelad efter dessa tre delar. Tanken
med strukturen är att läsaren snabbt och enkelt ska kunna läsa
igenom ett kapitel och reflektera över de frågor som diskuterats.
 
 

Recensioner

"Denna bok vänder sig i första hand till socionomer och socionom-
studerande. Engagerat och kunnigt försöker författaren uppmuntra sin
målgrupp till att ta ton och erövra utrymme i den offentliga debatten….
Att ingjuta mod hos en yrkesgrupp som mediemässigt är på defensiven
står centralt, liksom att söka vissa möjliga vägar för dem att göra sig
hörda. Boken är indelad i tre avsnitt: ett om hur verkligheten kan se ut,
ett om mer filosofiska utgångspunkter och ett, särskilt viktigt, om hand-
lingsstrategier. Omfattande förslag på vidareläsning, viktiga webb-
adresser och en användbar ordlista ger ytterligare stöd i sammanhanget."

Ur BTJ häfte 14104014
Lektör Bosse Forsén

 

"Socionomer är idag en relativt tyst profession. Men eftersom de i sitt
yrke på olika sätt möter människor i utsatthet skulle de bli utmärkta s.k.
pennfäktare, menar Jörgen Lundälv. Socionomer skulle kunna ta plats
på arenor där frågor kring socialt arbete och samhället i stort diskuteras.
Boken lyfter bl.a. frågor kring medieetik, hur man skriver en bra debatt-
artikel och hur man blir publicerad….

Enkel och tydlig. Klart läsvärd för den som önskar att ta steget att bli
pennfäktare."

Ur Socialpolitik 4 2013/ LJE-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.   |   Telefon: 026-10 75 50   |   Postadress: MEYERS Lysgatan 35,802 86 GÄVLE